TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y


ISO 9001:2015


ISO 14001:2015Сряда, 20 юни 2018 / НОВО В САЙТА-Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на община Търговище и екологична оценка
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

 

Доклад за оценка за съвместимост  на общ устройствен план на община Търговище

Изтегли

Задание за обхват и съдържание на екологична оценка на общ устройствен план на община Търговище

Изтегли

Екологична оценка на общ устройствен план на община Търговище

Изтегли

Екологична оценка – нетехническо резюме на Екологична оценка на общ устройствен план на община Търговище

Изтегли

Общ устройствен план на община Търговище - съдържание

Изтегли

Общ устройствен план на община Търговище – том 1-ви

Изтегли

Общ устройствен план на община Търговище – том 2-ри

Изтегли

Правила  и нормативи за прилагане на Общ устройствен план на община Търговище – том 1-ви

Изтегли

Общ устройствен план на община Търговище – предварителен проект 1

Изтегли

Общ устройствен план на община Търговище – предварителен проект 2

Изтегли

Предварителен проект на  общ устройствен план на община Търговище – устройствено зониране на град Търговище

Изтегли

Предварителен проект на  общ устройствен план на община Търговище –схема енергийни системи

Изтегли

Предварителен проект на  общ устройствен план на община Търговище –водоснабдяване и канализация
Изтегли
Предварителен проект на  общ устройствен план на община Търговище –схема транспорт Изтегли

Предварителен проект на  общ устройствен план на община Търговище –схема зелена система

Изтегли

Предварителен проект на  общ устройствен план на община Търговище – устройство на територии с особена териториално устройствена защита

Изтегли

 

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com