TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y


ISO 9001:2008


ISO 14001:2004


С лице към хората
Петък, 28 април 2017 / ИКОНОМИЧЕСКО
РАЗВИТИЕ-Публични регистри
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 725 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/. http://targovishte.ipgvr.eu/ - сайт за подаване на предложения за включване в интегрирания план за възстановяване и развитие, който се изработва по проект на ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

Публични регистри


Регистър на издадените разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници за 2017 година

Регистър на издадените разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници за 2016 година


Регистър на детските градини на територията на община Търговище

Регистър на Центрове за подкрепа на личностно развитие 


ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ, регистрирани в Община Търговище към 12  април 2017 година


     ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР за разпоредителните сделки с имоти – общинска собственост, публикуван на 10 януари 2017


 
          ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРОЦЕСА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ В ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

             Списък на категоризираните обекти в Община Търговище -  заведения за хранене и развлечения 2010 година

             Актове за общинска собственост по МРРБ

     Декларации по чл. 12 т. 1 от ЗПУКИ, подадени през 2015
     Декларации по чл. 12 т. 2 от ЗПУКИ, подадени през 2015

Декларции по чл. 12 т. 1 от ЗПКУИ подадени към 31 март 2016

Декларции по чл. 12 т. 1 от ЗПКУИ подадени към 31 март 2016

   Декларации по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ, подадени 2013 година
         Декларации по чл. 12, т. 1 от ЗПУКИ, подадени към 15 ноември 2013 година
         Декларации по чл. 12, т. 1 на кметски наместници, мандат 2011 - 2015
          Декларации по чл. 2, т. 2 на кметски  наместници, мандат 2011 - 2015

Регистър на подадени декларации по чл. 12,  т. 1  от ЗПРКИ за 2009 година
Регистър на подадени декларации по чл. 12,  т. 2  от ЗПРКИ за 2009 година
Регистър на подадени декларации по чл. 12 от ЗПУКИ за 2010, 2011, 2012  година
Регистър на подадени декларации по чл. 12 от ЗПУКИ за 2013 година

 

Публичен регистър за  сключени сделки по ЗПСК  до 2008 година

 

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com