TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y


ISO 9001:2008


ISO 14001:2004


С лице към хората
Петък, 28 април 2017 / ИКОНОМИЧЕСКО
РАЗВИТИЕ-Търгове
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 725 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/. http://targovishte.ipgvr.eu/ - сайт за подаване на предложения за включване в интегрирания план за възстановяване и развитие, който се изработва по проект на ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

На 25.04.2017 г. от 14 часа в зала 74 на Община Търговище ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем и продажба на общинско имущество 


 

На 12.04.2017 г. от 14.00 ч. в зала № 74 на Община Търговище ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински земеделски земи отредени „за земеделски труд и отдих”

 


 

Община Търговище обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на дървета, общинска собственост – орехи, череши

и ябълки за срок до прибиране на реколтата в землища на Общината.

Цена на тръжната документация – 15 лв./ с ДДС/

Срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозита – до 12:00 часа на 25.08.2016 г. Срок за подаване на

предложение за участие до 16:00 часа на 25.08.2016 г. в Центъра за административно обслужване в сградата на

Община Търговище, работно място № 5 и № 7

Търгът ще се проведе на 26.08.2016 г. от 09:00 часа  в зала 74 на Общината.

Допълнителна информация – на тел. 0601 6-86-72 и  в стая № 81 в сградата на Общината.

 

 

 


 

Заповед №З-ОП-30/7.07.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения

- частна общинска собственост

 


 

Заповед №З-ОП-25/8.06.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения,

публична общинска собственост


 

Община Търговище обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на дървета, общинска собственост

– орехи, череши и ябълки за срок до прибиране на реколтата в землища на Общината.

Цена на тръжната документация – 15 лв./ с ДДС/

Срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозита – до 12:00 часа на 27.06.2016 г. Срок за подаване

на предложение за участие до 16:00 часа на 27.06.2016 г. в Центъра за административно обслужване

в сградата на Община Търговище, работно място № 5.

Търгът ще се проведе на 28.06.2016  г. от 09:00 часа  в зала 74 на Общината.

Допълнителна информация – на тел. 0601 6-86-72 и  в стая № 81 в сградата на Общината.

   


 

Община Търговище обявява търг с явно наддаване за отдаване под аренда на общински земеделски земи.

Търгът ще се проведе на 26.05.2016 г. в зала № 74 в сградата на Община Търговище.

Срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозита – до 12 00 часа на 25.05.2016 г. в стая № 61, ет. 3

Срок за подаване на предложение за участие - до 16.00 часа на 25.05.2016 г. в Центъра за административно обслужване,

работно място № 5.

Цена на тръжната документация – 15 лв. с ДДС.

Допълнителна информация – на тел. 6-86-72 и в стая № 81, ет. 4 в сградата на Общината.


 

Заповед за провеждане на  публичен търг  с  явно  наддаване  за  отдаване под аренда на следните земеделски земи - изтегли

 

 

На 15.03.2016 г. от 11 часа в зала 74 на Община Търговище ще се проведе търг с тайно наддаване под наем на терени- изтегли


На  10.11.2015 г. от 10,00 ч. в зала №74 на Общината ще се проведе публичен търг с тайно наддаване -

 

 

изтегли обява

 

 


 

 

 На 30.09.2015 г. от 10,00 ч. в зала № 74 на Общината ще се проведе публичен търг с тайно наддаване - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изтегли обява

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

ОБЯВЯВА

публични търгове с тайно наддаване за наемане на общинско имущество

 

 

 

 

 

на основание заповед № З-ОП-45 от 10.06.2015 г. 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Заповед за отдаване под аренда на земеделски земи -

 

 

изтегли

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

ОБЯВЯВА

публични търгове с тайно наддаване за наемане на общинско имущество 


 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 

ОБЯВЯВА

 

 

 

публични търгове с тайно наддаване за наемане на общинско имущество

,

 

 

публикувани на 24 март 2015 г.

 


 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 

ОБЯВЯВА

 

 

 

публично оповестен конкурс за наемане на общинско имущество,

 

 

 

публикуван  на 23 март 2015 г.

 


 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 

ОБЯВЯВА

 

 

 

публични търгове с тайно наддаване на наемане на общинско имущество

 

 

 

на основание заповед № З-ОП-18 от 17 март 2015 г. на кмета на община Търговище

 


 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

ОБЯВЯВА

публични търгове с тайно наддаване за наемане на общинско имущество

 на основание заповед № З-ОП-10 от 11.02.2015 г. на кмета на община Търговище


 

 

 

 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 

ОБЯВЯВА

 

 

публични търгове с тайно наддаване за наемане на общинско имущество

на основание заповед № З-ОП-103 от 02.09.2014 г. на кмета на община Търговище


 

Заповед З-ОП-109/16.09.2014 г. за определяне на изпълнител за товарене, транспортиране и разтоварване на дърва за огрев и технологична дървесина от горските територии, собственост на община Търговище

ДОКУМЕНТАЦИЯ, публикувана на 28 август 2014 г. -

 

Изтегли документацията

 

 

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ И ТЕХНОЛОГИЧНА ДЪРВЕСИНА ОТ ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
Документацията съдържа:
1.Копие от Заповед З-ОП-100/28.08.2014 г.
2.Условия за изготвяне на офертите и провеждане на открития конкурс
3.Административни сведения - по образец
4.Декларации - по образец
5.Заявление за участие - по образец
6.Образец на оферта
7.Проект на договор

 


Обява за жребия за поставяне на агитационни материали -

 

 

изтегли

 

 

 

 

26 август 2014 г.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАПОВЕД за прекратяване на открития конкурс, публикувана на 14 август 2014 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВЯВА
ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на товарене, транспортиране и разтоварване на дърва за огрев и технологична дървесина от горските територии, собственост на Община Търговище

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изтегли документацията


Обявата е публикувана на 22 юли 2014 г.

 

 


ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

ОБЯВЯВА

 публични търгове с тайно наддаване за наемане на общинско имущество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изтегли

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15.07.2014 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 Заповед

 

 

 

Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на орехови дървета – общинска собственост 

 

 

 

 

 

Изтегли

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 ОБЩИНА  ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 

ОБЯВЯВА

 

публичен търг  с тайно наддаване за наемане на общинско имущество -

 

изтегли 

 

 

 

 

 

20 юни 2014 г.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

О Б Я В А

 

 

 

 

 

 

Община Търговище обявява търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на общински земеделски земи в землищата на Община Търговище.

Цена на тръжната документация – 10 лв. с включен ДДС.

Срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозита – до 12.00 часа на 10.05.2014 г.  Срок за подаване на предложение за участие до 16.00 часа на 10.05.2014 г. в Центъра за информационно обслужване на населението, работно място № 5.

Търгът ще се проведе на 12.05.2014 г. от 9,00 часа в зала 74 на Общината.

 

 

 

 

 

 

Допълнителна информация – на тел. 6-86-72 и в стая № 81 в сградата на Общината.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВЯВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на земеделски земи за срок от четири стопански години.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изтегляне

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 

ОБЯВЯВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на общинско имущество

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изтегляне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.03.2014 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 

ОБЯВЯВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

публични търгове с тайно наддаване за отдаване на общинско имущество

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изтегляне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.03.2014 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВЯВА

 

 

 

 

 

 

 

публични търгове с тайно наддаване за наемане на общинско имущество

 

 

на основание заповед № З-ОП-11 от 18.02.2014 г. на кмета на Община Търговище

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изтегляне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.02.2014 г.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА  ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 


 

 

 

ОБЯВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за публично оповестен конкурс за наемане на общинско имущество на основание заповед № З-ОП-145 от 04.12.2013 г. на кмета на Община Търговище

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Изтегляне   

 

 

 

 

 

4.12. 2013 г.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА  ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за публични търгове с тайно наддаване на общинско имущество на основание
заповед № З-ОП-
144 от 04.12.2013 г. на кмета на Община Търговище

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Изтегляне

 

 

 

 

 

4.12.2013 г.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 28 ноември 2013 г., от 14 часа, в зала 74 на Община Търговище да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижими имоти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

Изтегляне

 

 

 


 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

 

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЗА ОГРЕВ И ТЕХНОЛОГИЧНА ДЪРВЕСИНА

 

 

 

 

Изтегляне

 

 

 


 

 

                                                                   ОБЩИНА  ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 

                                                                             ОБЯВЯВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на следните общински имоти в землището на гр. Търговище в тяхната съвкупнаст, за срок от десет стопански години.

 

 

 

 

 

Изтегляне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.10.2013 г.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

                                            О   Б   Я   В   А

 

 

 

 

 

 

         Община Търговище със Заповед на кмета на община Търговище № З-ОП-124/11.10.2013 г. обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на общински земеделски и селскостопански постройки.

         Цена на тръжната документация 10.00 лв. Срок за закупуване на тръжна документация 1530 часа на 30.10.2013 г.

         Срок на представяне на предложенията за участие в търга до 1600 часа на 30.10.2013 г., в Центъра за информационно обслужване на населението-работно място 5.

         Търгът ще се проведе на 31.10.2013г. от 1000 часа в зала № 74 в сградата на Общината.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Допълнителна информация -  стая № 81 и тел: 6-86-72.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.10. 2013 г.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА  ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 

ОБЯВЯВА

 

публично оповестен конкурс за наемане на общинско имущество

на основание заповед № З-ОП-121 от 08.10.2013 г. на кмета на община Търговище

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.10.2013 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 

ОБЯВАВА

 

публично оповестен конкурс за наемане на общинско имущество

на основание заповед № З-ОП-119 от 07.10.2013 г. на кмета на община Търговище

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8.10.2013 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 

ОБЯВЯВА

 

Публичен търг с тайно наддаване за наемане на общински обект

 

 

 

 

 

 

на основание заповед № З-ОП-120 от 07.10.2013 г. на кмета на община Търговище

 

 

  

 

 

 

 

 

 8.10.2013 г.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВЯВА

 

 

 

 

 

 

 

публични търгове с тайно наддаване за наемане на общинско имущество

 

 

 

 

 

 

на основание заповед № З-ОП-110 от 16.09.2013 г. на кмета на община Търговище

 

 

 

 

 

 

 

 

 17.09.2013 г.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

    О   Б   Я   В   А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Община Търговище със Заповед на Кмета на Община Търговище № З-ОП-96/22.08.2013 г. обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на общински земеделски и селскостопански постройки.

          Цена на тръжната документация 10,00 лв. Срок за закупуване на тръжна документация - 1530 часа на 12.09.2013 г.

 

 

          Срок на представяне на предложенията за участие в търга до  1600 часа на 12.09.2013 г., в Центъра за

 

 

 

информационно обслужване на населението-работно място 5.

          Търгът ще се проведе на 13.09.2013г. от 1000 часа в зала № 74 в сградата на Общината.

          Допълнителна информация -  стая № 81 и тел: 6-86-72.


 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 ОБЯВЯВА

 публично оповестен конкурс за наемане на общинско имущество

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на основание заповед № З-ОП-90 от 13.08.2013 г. на кмета на община Търговище

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изтегляне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 ОБЯВЯВА

публично оповестен конкурс за наемане на общинско имущество

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на основание заповед № З-ОП-92 от 13.08.2013 г. на кмета на община Търговище

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изтегляне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 ОБЯВЯВА

 

 

 публично оповестен конкурс за наемане на общинско имущество на основание заповед № З-ОП-91 от 13.08.2013 г. на кмета на община Търговище

 

 

 

Изтегляне

 

 

 


 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

ОБЯВЯВА

публични търгове с тайно наддаване за наемане на общинско имущество

 

 

 

 

 

 

на основание заповед № З-ОП-89 от 13.08.2013 г. на кмета на община Търговище

 

 

Изтегляне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 

ОБЯВЯВА

 

 

 

публично оповестен конкурс на 18 юли 2013 г.  от 10 часа в зала 74 на Община Търговище

 

 

 

 

 

Изтегляне

 

 

 

 

 

 Дата на публикация: 21 юни 2013 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 

 

 

 

ОБЯВЯВА

 

 

 

На 10 юни 2013 г. предстоят  публични търгове с тайно наддаване за наемане на общинско имущество

 

 

 

       

 

Изтегляне

 

 

 

 

 

Дата на публикация: 20 май 2013 г.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 

 

 

 

ОБЯВЯВА

 

 

 

Търг с тайно наддаване 

 

 

 

         

 

Изтегляне

 

 

 


ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

ОБЯВЯВА

 

 

Публични търгове с тайно наддаване за наемане на общинско имущество на основание заповед № З-ОП-29 от 22.04.2013 г. на кмета на Община Търговище, на 31.05. 2013 г. от 10 часа в зала 74 на общинската администрация.

 

 

 

         

 

Изтегляне

 

 

 

 

 

Дата на публикация: 22.04.2013 г.

 

 

 


 

 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
ОБЯВЯВА

Публични търгове с тайно наддаване за наемане на общинско имущество на основание заповед № З-ОП-20 от 20.03.2013 г. на кмета на Община Търговище
Дата на публикация: 22.03.2013 г.

 

 

 

           

 

Изтегляне

 

 

 


 

 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 


         
  ОБЯВА

Публични търгове с тайно наддаване за наемане на общинско имущество
на основание заповед № З-ОП-8 от 20.02.2013 г. на кмета на Община Търговище

 

 

 

 

Изтегляне

 

 

 

 

 

публикувана на 21.02.2013

 

 

 


 

 

               ОБЯВА

 

 

 


Публични търгове с тайно наддаване за наемане на общинско имущество
на основание заповед № З-ОП-124 от 07.11.2012 г. на кмета на Община Търговище

 

 

 

 

 

Изтегляне

 

 


 

 

ОБЯВА

 

 

 

НА 12.10. 2012 г. в зала 74 на Община Търговище ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за учредяване възмездно право на строеж -

 

изтегли

 

 

 


ЗАПОВЕД/ 3-01-765  за определяне на изпълнител за извършване на дейността -

 

изтегли

 

 

 

 

 

ЗАПОВЕД/24.09. 2012 г.

 

 

 

открит конкурс за възлагане на товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от горски територии, собственост на Община Търговище в неселените места на общината -

 

 

изтегли

 

 

заявление за участие, график за извозване, проект на договор, декларация, условия за изготвяне на офертите с

 

подпис

 

 

 


 

 

ЗАПОВЕД/ 5.09. 2012 г.

 

 

 

за откриване на процедура за извършване на товарене, транспортиране и разтоварване на дърва за огрев и технологична дървесина от временен горски склад в горски територии, собственост на Община Търговище по кметства, детски градини, пенсионерски клубове по населени места и други обекти на територията на община Търговище -

 

изтегли

 

 

 

Документация - график, условия за изготвяне на офертите +

 

сканиран подпис

 

 

 

                               проект на договор, декларация,

 

заявление 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

                 ОБЯВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Публични търгове с тайно наддаване за наемане на общинско имущество на основание заповед № З-ОП-96 от 27.08.2012 г. на кмета на община Търговище -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изтегли

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ОБЯВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Община Търговище обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на общински земеделски земи в   землищата на Община Търговище.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Цена на тръжната документация – 10 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозита – до 15.30 часа на 19.07.2012г. Срок за подаване на               предложение за участие до 16.00 часа на 19.07.2012г. в Центъра за информационно обслужване на населението, работно място № 5 или 6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Търгът ще се проведе на 20.07.2012г. от 10,00 часа в зала 74 на Общината.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Допълнителна информация – на тел. 6-86-72 и в стая № 44 в сградата на Общината.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Публични търгове с тайно наддаване за наемане на общинско имущество

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              на основание заповед № З-ОП-65 от 28.06.2012 г. на кмета на община Търговище - 

 

 изтегли

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВА

 

 

 

Провеждане на нов публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на ЗПСК на общински нежилищен имот - 

 

изтегли

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВА

 

 

 

Процедура за приватизация, чрез публично оповестен конкурс на един етап на изцяло общинското участие от 100 % в капитала на „Търговище инвест” ЕООД -

 

 

изтегли

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВА

 

 

 

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение – частна общинска собственост -

 

 

изтегли

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терен за поставяне на павилион в град Търговище, местност „Борово око” -

 

изтегли

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     О   Б   Я   В   А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Община Търговище обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на общински и училищни земеделски земи в землищата на Община Търговище.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Срок на закупуване на документите и внасяне на депозита – 1530часа на 24.04.2012г. , подаване на предложения за участие - 1600 часа на 24.04.2012г.в Центъра за информационно обслужване на гражданите, работно място № 5 и № 6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Цена на тръжната документация 10,00 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Търгът ще се проведе на 25.04.2012г. от 1000 часа в зала № 74 в сградата на Общината.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Допълнителна информация - стая № 44 и тел: 6-86-72.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 18 април 2012 г. от 10 часа в зала 74 на Община Търговище ще се състои публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения, общинска собственост.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изтегли

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 29 март 2012 г. от 10 часа  в зала 74 на Община Търговище ще се състоят публични търгове с тайно наддаване.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изтегли

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 23 декември 2011 г. до 12 часа е срокът за подаване на оферти по откритата процедура за определяне на лицензиран оценител за изготвяне на пазарни оценки на недвижими имоти и вещи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изтегли

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 12 октомври 2011 г., от 10 часа в зала 28 на Община Търговище ще се състои публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения, частна общинска собственост.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изтегли

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 11 октомври 2011 г., от 10.00 часа в зала 28 на Община Търговище ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на общинска вещ - компютърен томограф.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изтегли

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 5 октомври 2011 г., от 10.00 часа в зала 28 на Община  Търговище да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлени имоти, намиращи с в местността "Кованлъка".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изтегли

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 13 септември 2011 г. от 10.00 часа да се проведе в з. 74 на Община Търговище публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изтегли

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАПОВЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 15 юли 2011 г. от 9 часа в зала 74 на Община Търговище - публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терен в кв. "Запад"2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изтегли

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Община Търговище обявява публичен търг на 6 юли 2011 г. от 10 часа в зала 74 на адмитистрацията.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изтегли

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Община Търговище обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем и на общински ливади.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изтегли

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 28 юни 2011 г. от 10 часа в зала 74 на Община Търговище ще се състои публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терени, частна и публична общинска собственост.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изтегли

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на бракувани МПС за скрап

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изтегли

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 27 май 2011 г., от 13.30 часа в зала 74 на Община Търговище

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изтегли

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изтегли

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 12 април 2011 г., от 10 часа в зала 74 на Община Търговище ще се състои публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения, публична общинска собственост.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изтегли обявата

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 8 април 2011 г. от 14 часа в зала 74 ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на подемлени имоти, находящи се в местността "Кованлъка".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изтегли обявата

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Община Търговище обявява търг с тайно наддаване за продажба на 11585 кг. пшеница, общинска собственост.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изтегли обявата

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 28 февруари 2011 г. от 10 часа в зала „Христо Самсаров” на Община Търговище ще бъде проведен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения, публична общинска собственост. Обявени са помещения в здравните служби на селата Буйново, Пресяк и Мировец – за стоматологична дейност. Гаражно помещение в СК „Неделчо Камов” за услуги. Отдават се под наем рекламни билбордове, частна общинска собственост, на ъгъла на ул. „Цар Симеон” и ул. „Христо Ботев”, на ул. „Васил Левски” срещу Водното стопанство. Обявен е и търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терени за поставяне на павилиони – в кв. „Запад” 2, до бл. 35 за продажба на вестници и канцеларски материали, на бул. „Митр. Андрей” за търговски цели. Предложенията за участие в търга се внасят на работни места 5 и 6 в ЦАО Търговище до 16.30 часа на 25 февруари.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изтегли обявата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА
за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
през бюджетната 2010 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставeно за теглене:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
ОБЯВЯВА
търгове с тайно наддаване за наемане на общинско имущество
на основание заповед № З-01-120 от 02.02.2010 г. на кмета на Община Търговище

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цена на тръжните книжа – 12 лв. с ДДС. Депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена.
Краен срок за заплащане на тръжните книжа и внасяне на депозити – до 12.00 ч. на 24.02.2010 г. в стая № 61 на общината. Офертите за участие в търга се подават на гише № 7 в Центъра за административно обслужване на общината до 16.30 ч. на 24.02.2010 г. в запечатан плик с написани номера и наименованието на обекта, съгласно обявата, както и името/фирмата на кандидатът. Допускането на участниците ще се извърши в открито заседание на тръжната комисия и присъствието им е задължително.
Търговете ще се проведат на 25.02.2010 г. от 10.00 ч. в зала № 74 в сградата на общината.
Допълнителна информация – в стая № 41, тел. 6 86 02.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставeно за теглене:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВA
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВЯВА публично оповестен конкурс за наемане на общинско имущество на основание заповед № З-01-1287 от 23.12.2009 г. на кмета на община Търговище Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещения – публична общинска собственост представляващи стаи № 4 и № 5 на II-ри етаж в СЗ „Д. Стефанов” с обща площ 30.00 кв.м. със срок за наемане до изтичане мандата на 41-то Народно събрание и начална конкурсна цена – 123.00 лв./год. без ДДС. Срок за наемане на помещенията – до изтичане мандата на 41-то Народно събрание. Конкурсни условия и изисквания към участниците в конкурса: 1. Участниците в конкурса трябва да са парламентарно представени в 41-то Народно събрание или да са получили над едно на сто от действително подадените гласове на последните парламентарни избори. 2. Помещенията да се използват за нуждите на политически партии. 3. В предоставените помещения не може да се осъществява търговска дейност. Върху постигнатите на конкурса наемни цени ще се начислява 20 % ДДС. Цена на конкурските документи – 12 лв. с ДДС. Депозит за участие – 10 % от началната конкурсна цена. Краен срок за заплащане на конкурсните документи и внасяне на депозити – до 12.00 ч. на 21.01.2010 г. в стая № 61 на общината. Предложенията за участие в конкурса се подават на гише № 7 в Центъра за административно обслужване на общината до 16.30 ч. на 21.01.2010 г. в запечатан плик с написани номера и наименованието на обекта, съгласно обявата, името/фирмата на участникът, както и неговия адрес. Допускането на участниците ще се извърши в открито заседание на конкурсната комисия и присъствието им е задължително. Разглеждането на предложенията ще се извърши на 22.01.2010 г. от 11.00 ч. в зала № 74 в сградата на общината. За допълнителна информация – в стая № 41, тел. 6 86 02.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВA
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВЯВА търгове с тайно наддаване за наемане на общинско имущество на основание заповед № З-01-1288 от 23.12.2009 г. на кмета на Община Търговище Краен срок за заплащане на тръжните книжа и внасяне на депозити – до 12.00 ч. на 21.01.2010 г. в стая № 61 на общината. Офертите за участие в търга се подават на гише № 7 в Центъра за административно обслужване на общината до 16.30 ч. на 01.01.2010 г. в запечатан плик с написани номера и наименованието на обекта, съгласно обявата, както и името/фирмата на кандидатът. Допускането на участниците ще се извърши в открито заседание на тръжната комисия и присъствието им е задължително. Търговете ще се проведат на 22.01.2010 г. от 10.00 ч. в зала № 74 в сградата на общината. Допълнителна информация – в стая № 41, тел. 6 86 02.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставeно за теглене:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВA
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 1 от НПУРОИ, във връзка с чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 от НПУРОИ, в изпълнение на Решения №№ 18/ 23.09.2008 г., 4/18.12.2008 г., 6/24.04.2009 г., 6, 22, 23 и 24/28.05.2009 г. на Общински съвет – Търговище и Заповед № 3-01-1259/17.12.2009 г. ОБЯВЯВА 1. На 12.01.2010 г. от 10,00 ч. в зала № 74 на Общината ще проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижими имоти. За справки и информация отдел “Общинска собственост” етаж ІV стая 83 тел. 6 87 69 Предоставeно за теглене:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВA
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВЯВА публично оповестен конкурс за наемане на общинско имущество на основание заповед № З-01-1127 от 12.11.2009 г. на кмета на община Търговище За допълнителна информация – в стая № 41, тел. 6 86 02. Предоставeно за теглене:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВA
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВЯВА търгове с тайно наддаване за наемане на общинско имущество на основание заповед № З-01-1087 от 30.10.2009 г. на кмета на Община Търговище Търговете ще се проведат на 24.11.2009 г. от 10.00 ч. в зала № 74 в сградата на общината. Допълнителна информация – в стая № 41, тел. 6 86 02. Предоставeно за теглене:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВA
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВЯВА На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 1 от НПУРОИ във връзка с чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 от НПУРОИ и Решения № 25/28.05.2009 г. и № 11/ 30.07.2009 г. на ОбС – Търговище и Заповед № 3-01-917/17.09.2009 г. на кмета на Общината На 09.10.2009 г. от 11,00 ч. в зала № 74 на Общината ще проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижими имоти по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС съгласно Решения № 25/28.05.2009 г. и № 11/30.07.2009 г., както следва... За справки и информация отдел “Общинска собственост” етаж ІV стая 83 тел. 6 87 69 Предоставeно за теглене:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВA
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВЯВА На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 и чл. 65, ал. 1 от НПУРОИ и Решение № 8/28.05.2009 г. на Общински съвет – Търговище и Заповед № 3-01-903 от 14.09.2009 г. на кмета на Община Търговище ОТКРИВА 1. Процедура за провеждане на пореден публично оповестен конкурс за продажба на следните имоти ... За справки и информация отдел “Общинска собственост” етаж ІV стая 83 тел. 6 87 69 Предоставeно за теглене:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВA
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ОБЯВЯВА търгове с тайно наддаване за наемане на общинско имущество на основание заповед № З-01-915 от 17.09.2009 г. Търговете ще се проведат на 15.10.2009 г. от 10.00 ч. в зала № 74 в сградата на общината. Допълнителна информация – в стая № 41, тел. 6 86 02. Предоставeно за теглене:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВA
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 1 от НПУРОИ във връзка с чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 от НПУРОИ и Решения № 7/24.09.2009 г. и № 8/ 24.09.2009 г. на ОбС – Търговище и Заповед № 3-01-948/26.09.2009 г. на кмета на Община Търговище ОБЯВЯВА 1. На 16.10.2009 г. от 11,00 ч. в зала № 74 на Общината ще проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижими имоти по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС съгласно Решения № 7/24.09.2009 г. и № 8/24.09.2009 г За справки и информация отдел “Общинска собственост” етаж ІV стая 83 тел. 6 87 69 Предоставeно за теглене:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА  ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 2 март 2011 г. от 14 часа в зала „Христо Самсаров” на Община Търговище ще бъде проведен публичен търг с тайно наддаване за продажба на 4 поземлени имота в землището на кв. Въбел, като тяхната обща площ е над 33 дка. и цена 67 100 лв. без ДДС. Определеният краен срок за подаване на предложения за участие в търга е 16.30 часа на 1 март, в Центъра за обслужване на гражданите. Повече информация от отдел „Общинска собственост”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com