TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y


ISO 9001:2015


ISO 14001:2015Събота, 17 ноември 2018 /
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.
НОВИНИ от 2018-10-25

Нови правила за отглеждане на селскостопански животни предвижда проект за общинска наредба

В жилищните зони на град Търговище не се допуска отглеждането на селскостопански животни и птици с изключение на декоративни видове. Селскостопански животни за лични нужди може да се отглеждат само в поземлени имоти в селата на територията на общината, кварталите „Бряг” и „Въбел”, както и в зоните за земеделски труд и отдих. В тези случи се въвеждат ограничения на броя животни. За едрите преживни максимумът, допустим в личните стопанства, е до 3 броя, без приплодите им до 1-годишна възраст. За дребните  преживни е до 10, без приплодите им. За прасетата до 5 броя и т.н. Животновъдните обекти за промишлено отглеждане на селскостопански животни и птици ще се наложи да се разполагат извън или около населеното място и да отговарят на изисквания, посочени в нормативни уредби към Закона за ветеринарномедицинската дейност. Гратисният период за привеждането на стопанствата в съответствие с изискванията е до края на 2020 г.

Това е записано в Проекта на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на община Търговище, който е публикуван на сайта на местната администрация с цел запознаване  и публично обсъждане.

Проектът е разработен в изпълнение на изискванията на промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност и цели създаване на условия и предпоставки за устойчиво развитие на животновъдството, при опазване на околната среда и здравето на хората и животните. Насочен е към ефективно управление и контрол от страна на местната администрация и териториалните държавни органи за спазване изискванията на нормативните и поднормативните актове, уреждащи отношенията в сферата на животновъдството.

С Наредбата, Община Търговище ще въведе ред в дейността и ще отговори на множеството сигнали за замърсяване на населените места, създаването на рискове за здравето на населението, увреждането на обществено имущество в резултат на отглеждането на големи стада животни в имоти в регулация.

Въпроси, коментари и предложения по текстовете на Проекта за Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни и птици се приемат на тел.: 0601 68 672, гл. експерт в дирекция „Икономическо развитие” Галина Дочева, както и на имейл адрес: obshtina@targovishte.bg

Проектът е публикуван на сайта на Общината на 25.10.2018 г. и ще бъде внесен за обсъждане на сесия на Общинския съвет през ноември.


2018-11-16
Кметът на Търговище участва в среща с местния бизнес
2018-11-14
Кметът откри обновените пет линейни обекта в Търговище
2018-11-07
Ремонтирани са три военни паметника в община Търговище
2018-11-07
Втора мултифункционална площадка за спорт и игри изградиха в Търговище
2018-11-05
Концерт за 120 години от основаването на хор „Родна песен“ в Търговище
2018-10-30
15 ученици участваха в „Мениджър за един ден“ в Община Търговище
2018-10-30
Община Търговище предлага осигуряване на повече средства за благоустрояване на населените места, за децата и възрастните хора
2018-10-29
Публикуван е Проект на Наредба за местните такси и услуги, синхронизиран с действащото законодателство
2018-10-29
Диференцирани критерии за приема в детски градини се въвеждат с нова общинска наредба
2018-10-29
Първа официална церемония за талантливите деца на Търговище, отличени с общински стипендии
2018-10-26
Честит Димитровден!
2018-10-26
Близо 1300 са имениците на Димитровден в Търговище
2018-10-26
Кметът участва в церемонията за откриване на немското предприятието за обработка на облекла
2018-10-25
Концерт за Деня на народните будители „Обичам те, Българийо!“
2018-10-25
Нови правила за отглеждане на селскостопански животни предвижда проект за общинска наредба
АРХИВ
  2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com