За да може да гледате online заседаниeто, моля използвайте Google Chrome

Моля, използвайте връзките на тази страница.