За да може да гледате online заседаниeто, моля, използвайте Google Chrome

 

Server #2 Address: rtmp://109.160.96.230/live