УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

Общи положения

Чл. 6


Чл. 7


Правомощия на Кмета на Община Търговище

Чл. 8