ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТЪРГОВИЩЕ

и член на УС на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република Българияинж. Хатидже Идриз Алиева

тел. 0601/ 68 655

e-mail - obs@targovishte.bg

 

Дата и място на раждане: - 22.07.1983 в гр. Кърджали

Образование:

2010 г.-2012 г. ТУ – Габрово 

Степен на образование: Магистър – Индустриален мениджмънт

2001 г. – 2005 г. ТУ -  Габрово 

Степен на образование: Бакалавър – Компютърни системи и технологии

2004 г. – 2005 г. ТУ -  Габрово 

Степен на образование: Свидетелство за професионална квалификация – учител

1998 г. – 2001 г. СОУ „Отец Паисий” гр. Кърджали

Степен на образование: Средно

1998 г. – 2000 г. УНСС – гр. София

Степен на образование: Свидетелство за професионална квалификация – Финанси и банково дело, Фирмено управление.

Трудов стаж:

10.11.2015 г. Председател на Общински съвет – Търговище;

2013 г. – 2015 г. -  Главен експерт в ОД на ДФ”Земеделие” – гр. Търговище;

2012 г. – началник отдел в РРА на ОД на ДФ”Земеделие” гр. Кърджали ;

2008 г. – 2011 г. – Главен експерт в ОД на ДФ”Земеделие” гр. Кърджали;

2007 г. Консултант в частния сектор;

2006 г. Оператор компютри в частния сектор;

Семейно положение:

Омъжена, с едно дете.

 

 

ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТЪРГОВИЩЕ

 

Емил  Димитров                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Пламен Белколев