2018 година


  
Информация за разпределение на средствата по училища по основен и допълнителен компонент на формулата за 2018 г.
 
Информация за разпределение на средствата по детски градини по основен и допълнителен компонент на формулата за 2018 г. - делегирана  държавна дейност
 
Информация за разпределение на средствата по детски градини по основен и допълнителен компонент на формулата за 2018 г. - местна дейност
 
Публикувана на 12 март 2018 година

 
Препис от заповед З-01-143/ 23.02.2018 г. на Кмета на община Търговище за утвърждаване на формули за разпределение на средствата за делегираните от държавата дейности във функция образование - училища
 
Препис от заповед З-01-144/ 23.02.2018 г. на Кмета на община Търговище за утвърждаване на формули за разпределение на средствата за делегираните от държавата дейности във функция образование - детски градини
 

Публикувани на 26 февруари 2018 година 


 2017 година

Препис от заповед З-01-139/28.02.2017 за утвърждаване на формули за разпределение на средствата за делигираните държавни дейности във функция "Образование" - детски градини

Препис от заповед З-01-138/28.02.2017 за утвърждаване на формули за разпределение на средствата за делигираните държавни дейности във функция "Образование" - училища