ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА НА ОС И ДЕКЛАРАЦИИ

  

 Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет 2015 - 2019 г.

 Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет  2011-2015 г

 Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет  2007-2011 г.

 

РЕГИСТЪР

на подадените ДЕКЛАРАЦИИ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ по чл. 12, т. 1  - по смисъла на чл. 5 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

 РЕГИСТЪР

на подадените ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ЧАСТНИ ИНТЕРЕСИ по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

   РЕГИСТЪР 

 на подадените ДЕКЛАРАЦИИ ЗА НАСТЪПИЛА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА -  по чл. 12, т. 3  от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

  РЕГИСТЪР

на подадените ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ЧАСТЕН ИНТЕРЕС ПО КОНКРЕТЕН ПОВОД  по чл. 12, т. 4  от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси към 20.02.2018 г.

Декларации по чл. 12  т. 1 от ЗУПКИ на общински съветници мандат 2015-2019 година

Декларации по чл. 12  т. 2 от ЗУПКИ на общински съветници мандат 2015-2019 година

 Декларации по чл. 12  т. 4 от ЗУПКИ на общински съветници мандат 2015-2019 година

СЪОБЩЕНИЕ по ЗПУКИ