С П И С Ъ К

НА  СЪВЕТНИЦИТЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Т Ъ Р Г О В И Щ Е

МАНДАТ 2015-2019 г.

 

Изтегли