Стратегия за развитие на социалните услуги в община Търговище 2016 г. – 2020 г.Годишен план за действие по стратегията за 2016 г. – 2017 г.Годишен план за действие по стратегията за 2018 г.

 Стратегия за развитие на социалните услуги в община Търговище 2011 - 2016 г.

Стратегия за развитие на социалните услуги в община Търговище 2016-2020 г.

План за развитие на социалните услуги в община Търговище за периода 2016 г. – 2017 г.

Общински план за интегриране на ромите 2015 - 2020 г. -  изтегли

Общински годишен план за младежта на Община Търговище за 2017 г.