Мерки за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на деца

 Публикувани на 26.05.2020


 Информирано съгласие  родители

Публикувано на 26.05.2020


Правила за организиране дейността на детските ясли и яслените групи към детски градини в град Търговище

Приложения към правилата

Приложение № 1, изменено със Заповед З-01-204/01.04.2019 г.

Приложение № 2

Приложение № 3

Приложение № 4

Публикувани на 13 февруари 2019 година


 

Детски ясли в община Търговище

Детска ясла №1 "Първи юни" - Търговище,  ул. "Трапезица". Директор - Сашка Стоянова. Телефон - 0601 6 43 45

Детска ясла №2 - Търговище, бул. "Митрополит Андрей". Директор - Петя Петкова. Телефон - 0601 6 49 82

Детска ясла №3 "Мечо Пух" - Търговище, кв. "Запад"1. Директор - Владимира Атанасова. Телефон - 0601 6 38 40

Детска ясла №5 - Търговище, ул. "Мургаш" 12А /до "Борово око"/. Директор - Веселина Панчева. Телефон - 0601 6 70 84

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“ДКЦ 1-Търговище”

гр. Търговище
ул. "Преслав" 14
тел.: 0601 63165, 0601 66290, 0601 64329
факс: 0601 66592

“МБАЛ - Търговище” АД

гр. Търговище
кв. ”Запад”
тел.: 0601 64 891
факс: 0601 64 864
РВМС

гр. Търговище
бул. ”29 януари” 2
тел./факс: 0601 63 416
Спешна медицинска помощ

гр. Търговище
ул. ”В. Петлешков” 27
тел.: 43 973, 43 971, 46 690
Медицински център Вита-Ирис ЕООД

гр. Търговище
ул. ”Братя Миладинови”
тел.: 62 773
Център за психично здраве

гр. Търговище
бул. ”Тр. Китанчев”
тел.: 43 820
Медицински център д-р Тасков

гр. Търговище
ул. ”Г. Бенковски” 5, вх. А
тел.: 63 404, 61 615
Медицински център д-р Симеонов

гр. Търговище
ул. ”Хаджи Димитър” 2
тел.: 61 737
Специализирана Хирургична Болница за активно лечение”Папуров”

гр. Търговище
ул. ”Пирин” 16
тел.: 66 070
Медицински Център “Солигена”

гр. Търговище
ул. ”Пирин” 16
тел.: 66 070
“Медицински център - д-р Бонева” ЕООД

Търговище
ул "Цар Иван Асен" 5
тел/факс: 0601/62002
GSM: 0898/517189