Z6_PPGAHG800H6Q00QTDC43PKA087
Z7_PPGAHG800H6Q00QTDC43PKA0O5
Обявления и уведомления на Община Търговище Обявления и съобщения на Басейнова дирекция Обяви и съобщения на държавни институции Заповеди на Областна дирекция "Земеделие"

Oбявления

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 09.10.2023

Разделът съдържа информация за обявления и съобщения на във връзка с дейностите на Община Търговище

Обявления и съобщения от Басейнова дирекция във връзка с ползване на водни обекти

Обяви и съобщения на държавни институции

Заповеди на Обласна дирекция "Земеделие", свързани с разпределение и ползване на масиви за текущата стопанска година

https://www.livechatalternative.com/