Oбявления

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Разделът съдържа информация за обявления и съобщения на във връзка с дейностите на Община Търговище

Обявления и съобщения от Басейнова дирекция във връзка с ползване на водни обекти

Обяви и съобщения на държавни институции

Заповеди на Обласна дирекция "Земеделие", свързани с разпределение и ползване на масиви за текущата стопанска година