Z6_PPGAHG8009F260Q3IQCGSB0G93
Z7_PPGAHG8009F260Q3IQCGSB0GB3
Z7_PPGAHG8009F260Q3IQCGSB0G52

Обявления и уведомления на Община Търговище

Дата на публикуване: 22.03.2021
Последна актуализация: 23.03.2021

Разделът съдържа  обявления свързани с дейности на Община Търговище като :

  • Устройство на територията - за издадени Разрешения за строеж, изменения и одобряване на ПУП
  • Уведомления за откриване на производство за издаване разрешение за отсичане и окастряне на дълготрайна растителност 
  • Уведомления до собственици на излезли от употреба МПС
  • Социални дейности
  • Транспорт
  • Други

 

https://www.livechatalternative.com/