Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Консултациите за съставите на СИК в Търговище ще се състоят на 29 април

Дата на публикуване: 24.04.2024
Последна актуализация: 24.04.2024

На 29 април ще се състоят консултациите на кмета на Търговище д-р Дарин Димитров с политическите сили за определяне на съставите на секционните избирателни комисии (СИК) във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския парламент и за народни представители. Началото е в 13.00 ч., в зала 28 на Община Търговище. 


Участниците в консултациите следва да представят писмено предложение за състав на комисиите. Представя се и заверено от копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 09.04.2024 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 49-то Народно събрание. Прилага се и списък на резервните членове, които при необходимост да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състав на СИК.


В случаите, в които в консултациите участват упълномощени лица, те трябва да представят и пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно.


Със заповед на кмета д-р Димитров са образувани и 105 избирателни секции в общината, включително една подвижна и една в областната болница.


Информация във връзка с предстоящите на 9 юни избори ще се публикува в специално създадения за целта раздел в сайта на местната администрация.

https://www.livechatalternative.com/