Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

В ход е ново обсъждане на проекта на Генерален план за организацията на движението в Търговище

Дата на публикуване: 03.07.2023
Последна актуализация: 03.07.2023

 

Община Търговище публикува за ново обществено обсъждане проект на Генерален план за организацията на движение в Търговище. Становища по него се приемат до 31 юли. 


Новото обсъждане е в ход заради различни предложения, постъпили по предходния проект, публикуван през месец май. Те са разгледани от Комисията по транспорт и безопасност за движението, като част от тях са счетени за основателни. 


Сред приетите предложения има такива за въвеждане на забрана за ляв завой на кръстовището на ул. „Хан Кубрат“ и бул. „Митрополит Андрей“. Одобрява се и предложение за поставяне на знак и маркировка за забрана за спиране и паркиране на кръстовището на ул. „Цар Освободител“ и бул. „Трайко Китанчев“, с цел осигуряване на видимост на завиващите превозни средства. 


 В новия проект на плана е отразено и предложение част от улиците в квартал „Боровец“ да станат еднопосочни. След анализ е счетено, че такава организация на движението е възможна по улиците „Ген. Янков“, „Росица“, „Владая“, „Орловец“ и „Бояна“. 


В Общината е постъпило и становище, че е необходима промяна на организацията на движението на кръстовището на ул. „Ал. Стамболийски“ и бул. „Митрополит Андрей“. Не е направено обаче конкретно предложение каква да бъде организацията. От Комисията по безопасност на движението коментират, че за посочения участък е в ход разработката на такъв проект. След изготвянето му, той ще бъде публикуван в сайта на администрацията. 


Мнения и становища по проекта се приемат до 31 юли. Те могат да бъдат подадени писмено в Центъра за административно обслужване на Общината или на e-mail: obshtina@targovishte.bg. 


Припомняме, че Генералният план е идеен проект за развитието на организацията на движението в града за периода до 2035 г. Схемата е съобразена с Общия устройствен план на Търговище и цели осигуряването на по-добра организация и удобство за всички участници в движението.


Актуализираният проект, заедно с мотивите към него и решенията на Комисията по безопасност на движението са публикувани ТУК. 


Справката за постъпилите предложения е ТУК.

https://www.livechatalternative.com/