Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Община Търговище публикува анкета във връзка с разработването на План за устойчива градска мобилност

Дата на публикуване: 28.11.2022
Последна актуализация: 12.06.2023

Община Търговище започва разработването на План за устойчива градска мобилност за периода 2023 – 2030 г. Той се изготвя съгласно новите изисквания за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие. Документът ще кореспондира с Конвенцията за планове за устойчива градска мобилност, приета от Европейската комисия.


Новият стратегически документ ще очертае мерките за подобряване на безопасността и сигурността, намаляването на замърсяванията, парниковия ефект и консумацията на енергия, както и подобряване на ефективността на транспортирането на хора и стоки в общината. В него трябва да бъдат отчетени и възможностите за кандидатстване по европейски програми за финансиране на развитието на обществения транспорт, транспортната инфраструктура, организацията на движение и други.


Община Търговище апелира гражданите да се включат в процеса по разработване чрез попълването на анкета. Анкетата е достъпна онлайн в
срок до 31 декември 2022 г. на адрес: https://forms.gle/fRrPfrRrZZYPSyPM9 .


Разпечатани и готови за попълване бланки са налични в Центъра за административно обслужване на Община Търговище. Те могат да бъдат
предадени на място, на гишета с номера от 3 до 6.


Участието на широк кръг от хора ще гарантира представителност, по-голяма подкрепа за планираните проекти и изготвянето на документ, който е в синхрон с обществените нагласи за развитието на градската мобилност в Търговище.

https://www.livechatalternative.com/