Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Местят учениците от Спортно училище „Никола Симов“ в III ОУ „П. Р. Славейков“ заради предстоящ ремонт

Дата на публикуване: 23.11.2022
Последна актуализация: 12.06.2023

Общинският съвет в Търговище ще разгледа докладна за преместване на учениците от Спортно училище „Никола Симов“ в сградата на III ОУ „П. Р. Славейков“. Това е необходимо заради предстоящите ремонти в сградата на учебното заведение по програма на Министерството на образованието и науката (МОН). 


Очакванията са преместването на всички 126 деца да се случи до началото на декември. Дотогава трябва да приключи обществената поръчка, обявена от училището и да бъде подписан договор с изпълнител на ремонтите. Те включват подмяна на отоплителната инсталация, на врати и дограма на втория и третия етаж, изграждане на рампа за хора с увреждания и ремонт на покрива. Отпуснатите от МОН средства за целта са над 300 000 лв.


Ремонтите ще се извършват през учебния период, тъй като проектът е одобрен през август. Изискванията по програмата пък са дейностите да стартират най-късно до първата седмица на декември. 


В доклад на директора на Спортното училище Надежда Коева се посочва, че III ОУ разполага с необходимия брой кабинети за осъществяване на учебния процес. Режийните разходи ще бъдат възстановени пропорционално на използваното пространство в сградата. Приложено е и писмо за съгласие от директора на приемащото учебно заведение.


Докладната е публикувана в уебсайта на Община Търговище.

https://www.livechatalternative.com/