Община Търговище започва работа по програма „РОМАКТ“

Дата на публикуване: 13.09.2021
Последна актуализация: 13.09.2021

Пресконференция за стартиране на програма „РОМАКТ“ се състоя днес в Община Търговище. В нея участваха кметът д-р Дарин Димитров и организаторите по програмата Диян Данков и Цонко Цонев. „РОМАКТ“ е съвместна програма на Европейската комисия и Съвета на Европа, която цели подпомагането на местните власти при осъществяване на политиките за приобщаване на ромите и други уязвими общности. 

„Идеята на програмата е да се осигури логистична, а при възможност, и финансова подкрепа за справяне с проблемите, свързани с интеграцията на маргинализираните групи. Започваме работа с убеждението, че едно общество е пълноценно, когато всички негови членове участват активно в социалния, икономическия и обществения живот“, заяви кметът д-р Дарин Димитров. 

По програмата се предвижда се да бъде създадена местна активна група, разясни организаторът Диян Данков. „В нея ще участват активни представители на общностите, които да набелязват проблемите и причините за тях, след което да се търсят начини за тяхното разрешаване“, каза Данков. Сред целите на групата е и разширяване на възможностите за сътрудничество с други обществени институции - Полиция, Бюро по труда, Дирекция „Социално подпомагане“, училища, неправителствения сектор и други. За целта ще бъде създадена и Общинска работна група, в която да участват представители на посочените институции. 

Организаторите по програмата вече са провели срещи с местната общност в квартал „Малчо Малчев“. Предстои такива срещи да се проведат и в населените места на общината, за да се набележат основните проблеми в сферата на здравеопазването, жилищната и социалната политика и други направления. На тази база ще се очертаят приоритетите за работа и ще бъде изготвен план за социално включване на маргинализираните групи. Ще се търсят и възможности за национално или европейско финансиране за изпълнение на заложените дейности. 

Десетки са примерите и проблемите, разрешени в други общини, чрез съвместно планиране от местните власти и общностите, разясни организаторът Цонко Цонев. „Сред тях са осигуряването на учебници и учебни материали на нуждаещи се ученици, изграждането на детски площадки и младежки клубове, подобряване на инфраструктурата в населени места и квартали, където живеят предимно маргинализирани групи“, уточни Цонев. 

Съгласно подписаното споразумение, програмата ще се изпълнява за срок от 20 месеца.