Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Наближава срокът за кандидатстване в първа група в детските градини в Търговище

Дата на публикуване: 24.04.2024
Последна актуализация: 24.04.2024

На 30 април изтича срокът за кандидатстване за прием в първа група в детските градини за учебната 2024/2025 г. Заявление за участие в класирането може да се подава от родителите на място в избраната детска градина или на електронната поща на съответното заведение. 


358 са обявените свободни места за прием. Те са разпределени в 13 групи в десет детски градини. По две първи групи са планирани в Детска градина №1 „Веселушко“, Детска градина №2 „Осми март“ и Детска градина №11 „Звънче“. 


Класирането на децата ще се извършва чрез прилагане на водещ и допълнителни критерии. Водещ критерий е близостта на детската градина до постоянния и/или настоящия адрес на детето. За целта са определени прилежащи райони към всяка от сградите на десетте детски градини. Родителите ще могат да подават заявления за прием на децата и в заведения, които са извън прилежащия им район. В тези случаи обаче те ще бъдат приемани, ако след класиране на всички от прилежащия район, има останали свободни места.


С преференции при приема в първа група ще се ползват децата, с постоянен и/или настоящ адрес в прилежащия район от поне две години. Допълнително точки при класирането ще получават деца с един или двама починали родители, деца на работещи родители или студенти, деца с неизвестни родители и такива, които са посещавали яслена група към същата детска градина, и други.


Наредбата за условията и реда за прием в детските градини, карта на прилежащите райони и образци на всички необходими заявления могат да бъдат изтеглени от сайта на Общината


Графикът на дейностите по приема е публикуван в раздел "Администрация - Дейности - Хуманитарни дейности - Образование"

https://www.livechatalternative.com/