Z6_PPGAHG80018P70Q3BL5R60BVO7
Z7_PPGAHG800P3PF060GPAFO30U37

Бюджет и финансови отчети

Дата на публикуване: 08.09.2020
Последна актуализация: 10.05.2024

Бюджетът на общината се изготвя съгласно Закона за публичните финанси

https://www.livechatalternative.com/