Бюджет и финансови отчети

Дата на публикуване: 08.09.2020
Последна актуализация: 19.04.2021

Бюджетът на общината се изготвя съгласно Закона за публичните финанси

https://www.livechatalternative.com/