Традиционен пролетен панаир "Изложение Търговище"

Дата на публикуване: 25.02.2021
Последна актуализация: 18.04.2021

Знакът на традиционен пролетен панаир

Знакът на панаира с автор Цончо Денев, символ на пролетното пробуждане, е защитен с патентно свидетелство N: 5524 през 1997г. и се превръща в емблема на всички дейности свързани с панаира.