Z6_PPGAHG800HTU8060630PAPB297
Z7_PPGAHG800HTU8060630PAPB255

Мебел Стил ООД

Дата на публикуване: 08.05.2022
Последна актуализация: 09.05.2022

“Мебел стил” ООД, Търговище

“МЕБЕЛ СТИЛ” ООД е семейна компания, създадена през 1995 г. в гр. Търговище. Предприятието е специализирано в производството на тапицирана (мека) мебел и матраци.
Дружеството е един от най-големите производители в България с повече от 700 служители в четири модерно оборудвани производствени бази, разположени на обща площ от над 100 180 кв.м, от които повече от 35 000 кв. м покрити площи. 
- Първият завод на дружеството е в град Търговище. 
- Вторият завод - открит през 2015 г., е в  с. Макариополско (на 14 км от Търговище). 
-Третият завод - официално открит от Президента на Република България г-н Румен Радев на 20.10.2017 г., се намира в гр. Попово (35 км от Търговище) 
- Четвъртият завод отново е в град Търговище


7700 Търговище, Промишлена зона
телeфон: +359 601 62751
факс: +359 601 66496
мобилен: +359 887 580 722
e-mail:mebelstil@mebelstil.eu
www.mebelstil.eu
 

https://www.livechatalternative.com/