Z6_PPGAHG800HTU8060630PAPB297
Z7_PPGAHG800HTU8060630PAPB255

Тракия глас България ЕАД

Дата на публикуване: 08.05.2022
Последна актуализация: 08.05.2022

 

Тракия глас България ЕАД

Завод за Плоско стъкло

Заводът за производство на плоско стъкло е първото по рода си функциониращо съоръжение на Балканите. Плоското стъкло е високо технологичен продукт, който отговаря на разнообразните изисквания на различните индустрии, и най-вече на строителния и автомобилния сектор. Продуктовата гама се състои от прозрачно и цветно плоско стъкло с различни дебелини, производство на огледала, производство на ламинирани стъкла и производство на стъкла с покритие.  Плоското стъкло се използва и в енергийния сектор, особено при слънчеви колектори и генерирането на енергия в слънчевите клетки. С нарастващите изисквания и потребности от икономия на енергия и опазване на околната среда, плоското стъкло придобива много по-голямо значение поради приноса му за енергийната ефективност на сградите.
                                      
7700    гр. Търговище, кв. Въбел, Индустриална зона

https://www.livechatalternative.com/