Хуманитарни дейности

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 18.04.2021

Община Търговище реализира дейности за за гарантиране на равен достъп до качествен и ефективен образователен процес за всички деца, създаване на благоприятни условия за  развитието на изкуствата и културата, спорта и здравеопазването.