Z6_PPGAHG80018P70Q3BL5R60BVC7
Z7_PPGAHG80018P70Q3BL5R60BVS6

Култура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 10.05.2023

Община Търговище създава благоприятни условия за развитие в сферата на културата. В град Търговище функционира добре организирана мрежа от културни институции. Съдебно регистрирани са 34 читалища и действащи към 100 самодейни състава, които работят за съхраняване на обичаите и традициите в населените места. Нови успехи на национални и международни форуми постигат ПФА „Мизия“, школите за танци и балет, рисуване, приложни изкуства, оркестри и хоровите състави.      

https://www.livechatalternative.com/