Z6_PPGAHG80018P70Q3BL5R60BVS7
Z7_PPGAHG80018P70Q3BL5R60BV26

Заведения за здравни услуги

Дата на публикуване: 11.03.2021
Последна актуализация: 22.07.2021

Болници

“МБАЛ - Търговище” АД
гр. Търговище
кв. ”Запад”
тел.: 0601 64 891
факс: 0601 64 864

Специализирана очна болница и медицински център "д-р Тасков"

гр. Търговище
ул. ”Г. Бенковски” 5, вх. А
тел.: 63 404, 61 615

Специализирана Хирургична Болница за активно лечение”Папуров”

гр. Търговище
ул. ”Пирин” 16
тел.: 66 070

Спешна медицинска помощ

гр. Търговище
ул. ”В. Петлешков” 27
тел.: 43 973, 43 971, 46 690

Медицински центрове

"Диагностично консултативен център  1-Търговище”

гр. Търговище
ул. "Преслав" 14
тел.: 0601 63165, 0601 66290, 0601 64329
факс: 0601 66592

Медицински център Вита-Ирис ЕООД

Център за психично здраве

гр. Търговище
бул. ”Тр. Китанчев”
тел.: 43 820

Медицински център д-р Симеонов

гр. Търговище
ул. ”Хаджи Димитър” 2
тел.: 61 737

Медицински Център “Солигена”

Медицински център по ортопедия и травматология 

“Медицински център - д-р Бонева” ЕООД

Търговище
ул "Цар Иван Асен" 5
тел/факс: 0601/62002
GSM: 0898/517189

https://www.livechatalternative.com/