Общинския съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център Търговище

Дата на публикуване: 18.04.2021
Последна актуализация: 18.04.2021

Общинските съвети по наркотични вещества се създават в изпълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, а тяхната организация и дейност се определят с Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотични вещества.

Общински съвет по наркотични вещества (ОбСНВ) изпълнява националната и местна политика в областта на злоупотребата с психоактивни вещества. Основна задача на ОбСНВ е осъществяване на координация, ефективно взаимодействие и сътрудничество между институциите, НПО, младежки сдружения и медии в усилията им за ограничаване на разпространението и употребата на наркотични вещества. Съветите по наркотични вещества разработват, осигуряват и координират изпълнението на общинските и национални програми за борба срещу злоупотребата с наркотици.