Местни данъци и такси

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 18.04.2021

Служителите от отдел "Местни данъци и такси"  осъществяват дейности по облагането и събирането на МДТ на територията на Община Търговище както и дейности свързани с извършването на ревизии и проверки на задължените лица с цел законосъобразното установяване на задълженията за местни данъци и такси.

Проверка на размера на дължимите местни данъци и такси

Указания:

1. Ако се зареди страница, в която се споменава, че има проблем със сертификата, моля изберете втория вариант - "Продължете към този уеб сайт"

2. ПИН можете да получите лично от МДТ - Търговище


Калкулатор за изчисляване на данъка за МПС


Банкови сметки на Община Търговище


Образци на декларации по ЗМДТ