Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12GT3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CH1

Местни данъци и такси

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 30.11.2022

Служителите от отдел "Местни данъци и такси"  осъществяват дейности по облагането и събирането на МДТ на територията на Община Търговище както и дейности свързани с извършването на ревизии и проверки на задължените лица с цел законосъобразното установяване на задълженията за местни данъци и такси.

https://www.livechatalternative.com/