Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K85
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CL0

Местни данъци и такси

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 12.05.2022

Служителите от отдел "Местни данъци и такси"  осъществяват дейности по облагането и събирането на МДТ на територията на Община Търговище както и дейности свързани с извършването на ревизии и проверки на задължените лица с цел законосъобразното установяване на задълженията за местни данъци и такси.

https://www.livechatalternative.com/