Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12GT3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CH1

Информация за размера на данъка върху таксиметровия превоз на пътници за община Търговище

Дата на публикуване: 21.04.2022
Последна актуализация: 21.04.2022

Годишният размер на данъка върху таксиметровия превоз на пътници за община Търговище за 2022 г. е в размер на 300.00 лв.

https://www.livechatalternative.com/