Политики, цели и отчети

Община Търговище е сертифицирана по БДС EN ISO 9001:2015 Системи за управление на качеството и БДС EN ISO 14001:2015 Системи за управление по околна среда.

Зареждане ...