Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2434
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CQ5
Политики Годишни цели и отчети

Политики, цели и отчети

Община Търговище е сертифицирана по БДС EN ISO 9001:2015 Системи за управление на качеството и БДС EN ISO/IEC 27001:2017 Системи за управление на сигурността на информацията.

Зареждане ...
https://www.livechatalternative.com/