Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24J4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CQ7

Устройствен правилник

Дата на публикуване: 24.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Устройственият правилник определя организацията на дейност и функционалните задължения на административните звена в общинска администрация - Търговище

https://www.livechatalternative.com/