Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24H6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C27

Кметски екип

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 13.11.2023

Заместник-кметове на Община Търговище

Валентин Велчев заместник-кмет"Финанси, стопански дейности и общинска собственост" Валентин Велчев

заместник-кмет
"Финанси, стопански дейности и общинска собственост"

тел.: 0601 6 86 50

e-mail: velchev.v@targovishte.bg 

инж. Митко Панайотов заместник-кмет"Териториално и селищно устройство"

инж. Митко Панайотов

заместник-кмет
"Териториално и селищно устройство"

тел.: 0601 6 87 14

e-mail: panayotov.m@targovishte.bg

Сюзан Алиосманова

заместник-кмет
"Образование, здравеопазване и социални дейности"

тел.: 0601 6 86 50

 

Секретар на Община Търговище

Христалина Халачева Секретар на Община Търговище Христалина Халачева

тел. 0601/68 689

 e-mail: halacheva_h@targovishte.bg 

 

Главен архитект на Община Търговище

арх. Христослав Цонев - Главен архитект на Община Търговище арх. Христослав Цонев

тел: 0601 68 696
e-mail: tsonev.h@targovishte.bg

https://www.livechatalternative.com/