Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24U0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CS4

Списък на издадените актове

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 02.01.2024

В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди

https://www.livechatalternative.com/