Списък на издадените актове

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 05.01.2022

В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди