Списък на издадените актове

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 22.10.2021

В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди