Z6_PPGAHG800HQ4506MQIVN116BD2
Z7_PPGAHG800HQ4506MQIVN116BR4

Модернизация на образователна среда

Процедура за предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост
BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда”,
стълб „Иновативна България“, Компонент 1 „Образование и умения“, Инвестиция 2 „Модернизация на образователната инфраструктура“ 

Зареждане ...
https://www.livechatalternative.com/