Z6_PPGAHG8001BPF0QTRP5KC980T2
Z7_PPGAHG800PEPF0QVEUH6VLP670

Публични регистри

Портал за отворени данни 

Достъп до публични данни в Република България в отворен и машинночетим формат


Публикувани данни на Община Търговище

 

 

Всяко заинтересовано лице има свободен достъп до публичните регистри, поддържани от общинска администрация Търговище, чрез  Портала за отворени данни и сайта на Община Търговище

Зареждане ...
https://www.livechatalternative.com/