Z6_PPGAHG800H6Q00QTDC43PKIEU5
Z7_PPGAHG800H6Q00QTDC43PKIE96

Отчети за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление

Дата на публикуване: 05.03.2021
Последна актуализация: 23.02.2024

Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2023 г.


Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2022 г.


Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2021 г.


Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2020 г.


Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2019 г.


Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2018 г.


Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2017 г.


Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2016 г.


Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2015 г. 


 

https://www.livechatalternative.com/