Програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на община Търговище за периода 2021-2026 г.

Дата на публикуване: 12.03.2021
Последна актуализация: 22.03.2021