Z6_PPGAHG80090170QD7IJG2QUJ34
Z7_PPGAHG80090170QD7IJG2QUJ76

Селско стопанство

Дата на публикуване: 14.01.2021
Последна актуализация: 22.03.2021

Административни услуги, съгласно Приложение № 5 към чл. 46 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Търговище, които не са вписани в Административния регистър

Услуга 5.Извършване на обстоятелствена проверка за проверка за придобиване на земеделски земи по давност
Услуга 6.Издаване на Констативен протокол за нанесена щета на  селскостопанско имущество, съгласно ЗОСИ

https://www.livechatalternative.com/