Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CS0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S06

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 31.01.2024

Годишният доклад се изготвя съгласно разпоредбите на Наредбата за административното обслужване 

Годишен доклад за обобщената информация от системата за обратна връзка с потребителите на административни услуги за 2023 година


Годишен доклад за обобщената информация от системата за обратна връзка с потребителите на административни услуги за 2022 година


Годишен доклад за обобщената информация от системата за обратна връзка с потребителите на административни услуги за 2021 година


Годишен доклад за обобщената информация от системата за обратна връзка с потребителите на административни услуги за 2020 година


Годишен доклад за обобщената информация от системата за обратна връзка с потребителите на административни услуги за 2019 година


Годишен доклад за обобщената информация от системата за обратна връзка с потребителите на административни услуги за 2018 година


Годишен доклад за обобщената информация от системата за обратна връзка с потребителите на административни услуги за 2017 година


Годишен доклад за обобщената информация от системата за обратна връзка с потребителите на административни услуги за 2016 година


 

https://www.livechatalternative.com/