Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CS3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SQ4

Контакти

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 25.03.2021

За прием на документи и информация за услугите:

Адрес: община Търговище, гр. Търговище 7700, пл.„Свобода”, в сградата на община Търговище.

obshtina@targovishte.bg

Работно време: от 08:30 до 17:00 часа без прекъсване

Служители в Център за административно обслужване

Специалисти от отдел ГРАО    6 87 08
Специалисти от отдел КДАО    6 87 16
                                                        6 87 18
                                                        6 87 15
                                                        6 86 12
                                                        6 87 05
Специалисти от отдел МДТ       6 87 09
                                                         6 87 04
Касиери от отдел МДТ                6 34 75
                                                         2 00 55
Касиер към ОП СОД                       6 87 02

https://www.livechatalternative.com/