Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CI2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S66

Достъп до помещения осъществяващи административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 30.06.2022

Лесен достъп с обществен и личен транспорт

Достъп Център за административно обслужване /ЦАО/
гр. Търговище 7700,  пл.“Свобода“
Работно време  
От 08.00 часа до 17.30 часа
Редът за ползване на почивките е определен, така че да осигури непрекъсваем режим на работа в рамките на обявеното работно време
В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на служителите от ЦАО продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време
Паркиране    
Безплатен и платен паркинг срещу входа на ЦАО
За клиенти със специфични потребности    
ЦАО е на първия етаж в сградата на Община Търговище. Осигурен е достъп за хора в неравностойно положение и удобни места за сядане подходящи за възрастни хора, бременни жени и хора с увреждания
Указателни табели за лесно и бързо ориентиране за:    

  • Работно време
  • Гишетата за заявяване и получаване на документи
  • Информацията за услугите 
  • В ЦАО на Ваше разположение са  столове, маси и пособия за попълване на документи, питейна вода и възможност за ползване на тоалетна
  • Безплатен интернет 
https://www.livechatalternative.com/