Харта на клиента

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 25.03.2021

При осъществяване на своята дейност общинска администрация Търговище се ръководи от принципите на законност, откритост, достъпност, самостоятелност, отговорност, координация, гарантиране интересите на населението. Следвайки тези принципи и стандарти, предлагаме на Вашето внимание настоящата Харта на клиента, която представя основните правила за административно обслужване в Община Търговище.

https://www.livechatalternative.com/