Z6_PPGAHG80091170QTOII6OF1IO2
Z7_PPGAHG80091170QTOII6OF1IK7

Търговия и туризъм

Дата на публикуване: 20.01.2021
Последна актуализация: 22.03.2021

Търговия: 

3087 Приемане на уведомление за работно време при откриване на обект или заявяване промяна на работното време на обекта

Туризъм: 

2008 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

2010 Издаване на разрешително за ползването на плувен басейн през летния сезон

2047 Категоризация на места за настаняване

2048 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение

2050 Прекратяване на категория на туристически обект

2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение

2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект

2123 Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обекти

3122 Регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости 

https://www.livechatalternative.com/